Cech Rzemiosł Spożywczych | Turniej historyczny – 3 edycja
Oficjalna strona Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie. Od 1985 zrzeszamy małopolskich cukierników, piekarzy i wędliniarzy. Zapraszamy.
sala do wynajęcia kraków, cech rzemiosł spożywczych, cukiernicy, piekarze, wędliniarze, cech kraków, cech spożywczy
18732
page-template-default,page,page-id-18732,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Turniej historyczny – 3 edycja

TURNIEJ HISTORYCZNY – 3 EDYCJA

ZAKOŃCZONY

GRATULACJE!

 

W poniedziałek, 21 maja 2018, podczas uroczystej gali w Sali Cechowej „Na Kotłowem” zostały ogłoszone wyniki 3. Turnieju Historycznego oraz wręczone nagrody dla laureatów.

 

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że laur zwycięzcy powędrował do uczniów Szkoły Podstawowej nr 93 z Krakowa. Pełna lista nagrodzonych znajduje się poniżej. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Następna edycja turnieju jeszcze w tym roku.

 

Cech Rzemiosł Spożywczych, Uniwersytet Pedagogiczny, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

SZKOŁA IMIĘ I NAZWISKO
SP z Gdowa Natalia Urbanik
III miejsce – udział Victoria Józkowicz
Maciej Rybak
Renata Sędzik – nauczyciel
SP 36 Kraków Jakub Marć
  III miejsce – udział Maciej Pelc
Wiktoria Karcz
Katarzyna Długosz – Adamska  nauczyciel
SP z Niegowici Kamila Kowalska
 II miejsce – wyróżnienie Magdalena Cielecka
Izabela Zawadzka
Małgorzata Wilkońska – nauczyciel
SP 93 Kraków Jakub Stochaj
I miejsce Natalia Sowiżdżał
Maja Rak
Bartosz Rylski – nauczyciel
Gimnazjum w Kłaju Emilia Kołodziej
  II miejsce – wyróżnienie Małgorzata Snoch
Hubert Kasprzyk
Renata Gister – nauczyciel

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W TURNIEJU

CEL I TEMATYKA TURNIEJU

 

Popularyzowanie tematyki dotyczącej roli cechów w życiu Krakowa, poznawanie najważniejszych faktów, promocja dziedzictwa cechowego, a także rozwijanie zainteresowań dziejami i dziedzictwem kulturowym Krakowa i umiejętności racy projektowej.

 

Turniej Historyczny będzie organizowany po raz trzeci, swoją tematyką obejmować będzie zagadnienia historii rzemiosła krakowskiego i organizacji rady miasta. Celem jest popularyzacja wiedzy o Krakowie, samorządzie miejskim, rzemiośle – jego ewolucji i wpływie na rozwój miasta. Chcemy tą drogą zachęcić uczestniczącą w Turnieju młodzież do zainteresowania się dawnym i dzisiejszym Krakowem.

GALA FINAŁOWA

 

Odbędzie się w maju. Więcej szczegółów już wkrótce.

DLA KOGO?

 

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowychgimnazjalnych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

 

KATEGORIE

 

1. Szkoły podstawowe (klasy I-VII)

2. Szkoły gimnazjalne

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ

Nadsyłanie zgłoszeń: do 15 grudnia 2017
Składanie prac: 16 kwietnia 2018

 

TERMINY SPOTKAŃ

11 stycznia 2018 termin zapełniony
18 stycznia 2018 termin zapełniony
25 stycznia 2018 termin zapełniony
01 lutego 2018 termin zapełniony
08 lutego 2018 termin zapełniony

INFORMACJE

 

Organizator:

Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie

 

Współorganizatorzy:

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 

Honorowy patronat:

Małopolski Kurator Oświaty

 

Bibliografia – do wykorzystania podczas tworzenia prac turniejowych – patrz poniżej

Zakończył się etap wizyt w Cechu, Muzeum i na Wieży Ratuszowej. Z przyjemnością dajemy znać, że odwiedziło nas ponad 250 uczniów z nauczycielami i opiekunami. Dziękujemy i czekamy na ich prace!

ZAINTERESOWANY? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRZEBIEG TURNIEJU

 

KROK 1: Zgłoszenie szkoły do udziału w Turnieju – wysłanie formularza do 15 grudnia 2017 r.

 

KROK 2: Klasa pod opieką nauczyciela odwiedza oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, zwiedza Wieżę Ratuszową oraz siedzibę Cechu przy ul. Westerplatte 18 w uzgodnionym terminie i bierze udział w nieodpłatnych, dedykowanych zajęciach w sali historycznej.

 

KROK 3: Następnie nauczyciel wyłania z klasy trzy osobową drużynę, która będzie reprezentowała klasę w turnieju.

 

KROK 4: Drużyna, przy wsparciu klasy, ma przygotować:

a) prezentację multimedialnej (do 30 slajdów z samodzielnie wykonanymi zdjęciami / filmami)

b) w prezentacji powinna pojawić się także wersja tekstowa (nie więcej niż 10 stron maszynopisu A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, odstępy 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm), dotyczących cechów i rzemiosła dawnego i współczesnego Krakowa.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny do ściągnięcia poniżej i przesłać go emailem na adres biuro@cech.pl lub pocztą tradycyjną Cech Rzemiosł Spożywczych, ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków

 

Terminy nadsyłania zgłoszeń: do 15 grudnia 2017
(Decyduje data wpływu zgłoszenia)

MATERIAŁY I REGULAMINY

TERMIN SKŁADANIA PRAC

 

Prace podpisane zgodnie z regulaminem (Załącznik 2) należy złożyć w formie elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD).

Termin składania prac: 16 kwietnia 2018 Prace będzie można składać osobiście w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków bądź drogą pocztową na powyższy adres Cechu. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Koniecznie pamiętajcie o dopisku na kopercie: TURNIEJ HISTORYCZNY CECHY DAWNEGO KRAKOWA

NAGRODY

 

Na podstawie oceny Jury Turniejowego w każdej z trzech kategorii przyznane zostaną nagrody:

 

– indywidualne dla członków zwycięskich drużyn – sprzęt elektroniczny, książki, planszowe gry historyczne itp.

 

– dla klasy, która wspierała zwycięską drużynę – 500 zł jako dofinansowanie do dowolnej wycieczki czy wyjścia klasowego

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

 

Regulamin turnieju

 

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – metryczka

 

Bibliografia – potrzebna do wykonania pracy turniejowej – patrz poniżej

BIBLIOGRAFIA

 

Literatura podstawowa:

J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, t. 1. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992.
J. Bieniarzówna, J. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2. Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984.

 

Literatura uzupełniająca:

K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie, Kraków 1903, Biblioteka Krakowska, nr 22. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9704lopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9704
A. Chmiel, Rzeźnicy krakowscy, Kraków 1930; (dostępna w siedzibie Cechu)

M. Gadocha, Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym, Kraków 2012.

F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów do 1939 r., Kraków 1972.

Z. Noga, Rola samorządu w rozwoju miasta w XIII-XVIII wieku, [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007, s. 493-527.