Cech Rzemiosł Spożywczych | Turniej historyczny – 4 edycja
Oficjalna strona Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie. Od 1985 zrzeszamy małopolskich cukierników, piekarzy i wędliniarzy. Zapraszamy.
sala do wynajęcia kraków, cech rzemiosł spożywczych, cukiernicy, piekarze, wędliniarze, cech kraków, cech spożywczy
18732
page-template-default,page,page-id-18732,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Turniej historyczny – 4 edycja

TURNIEJ HISTORYCZNY – 4 EDYCJA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

CEL I TEMATYKA TURNIEJU

 

Popularyzowanie tematyki dotyczącej roli cechów w życiu Krakowa, poznawanie najważniejszych faktów, promocja dziedzictwa cechowego, a także rozwijanie zainteresowań dziejami oraz dziedzictwem kulturowym Krakowa i umiejętności pracy projektowej.

 

Turniej Historyczny będzie organizowany po raz czwarty, a swoją tematyką obejmować będzie zagadnienia z historii rzemiosła i handlu rozwijającego się w Krakowie, Kazimierzu oraz na Kleparzu. Celem jest popularyzacja wiedzy o Krakowie, rzemiośle oraz handlu w kontekście jego ewolucji i wpływie na rozwój miast. Chcemy tą drogą zachęcić uczestniczącą w Turnieju młodzież do zainteresowania się dawnym i dzisiejszym Krakowem. W trakcie spotkań w Cechu Rzemiosł Spożywczych i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa uczniowie poznają szereg bliżej nieznanych faktów historycznych i ciekawostek związanych z szeroko rozumianym rzemiosłem i kupiectwem czasów minionych.

GALA FINAŁOWA

 

22 maja 2019, środa Więcej szczegółów już wkrótce.

DLA KOGO?

 

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

 

UCZESTNICY

 

Szkoły podstawowe (klasy I-VIII)

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ

 

Nadsyłanie zgłoszeń: do 30 października 2018
Składanie prac: 12 kwietnia 2019

 

TERMINY SPOTKAŃ

 

6 listopada 2018 Termin zapełniony
13 listopada 2018 Termin zapełniony
20 listopada 2018 Termin zapełniony
27 listopada 2018 Termin zapełniony
4 grudnia 2018 Termin zapełniony
11 grudnia 2018 Termin zapełniony

Bibliografia – do wykorzystania podczas tworzenia prac turniejowych – patrz poniżej

ZAINTERESOWANY? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRZEBIEG TURNIEJU

 

KROK 1: Zgłoszenie szkoły do udziału w Turnieju – wysłanie formularza do 30 października 2018 r.

 

KROK 2: Klasa pod opieką nauczyciela odwiedza Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35 i zwiedza tam wystawę Cyberteka oraz siedzibę Cechu przy ul. Westerplatte 18 w uzgodnionym terminie i bierze udział w nieodpłatnych, dedykowanych zajęciach w sali historycznej.

 

KROK 3: Następnie nauczyciel wyłania z klasy trzy osobową drużynę, która będzie reprezentowała klasę w turnieju.

 

KROK 4: Drużyna, przy wsparciu klasy, ma przygotować:

a) prezentację multimedialną (do 30 slajdów z samodzielnie wykonanymi zdjęciami / filmami) dotyczącą dawnego lub współczesnego rzemiosła i handlu.

lub

b) przewodnik (w formie papierowej bądź cyfrowej) po Krakowie albo/i Kazimierzu lub/i Kleparzu z uwzględnieniem miejsc związanych z rzemiosłem lub handlem.

lub

c) przewodnik (w formie papierowej bądź cyfrowej) po miejscowości, w której znajduję się szkoła z uwzględnieniem miejsc związanych z rzemiosłem lub/-i handlem.

 

W prezentacji powinna pojawić się także wersja tekstowa (nie więcej niż 10 stron maszynopisu A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, odstępy 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm), dotyczących cechów i rzemiosła dawnego i współczesnego Krakowa.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny do ściągnięcia poniżej i przesłać go emailem na adres biuro@cech.pl lub pocztą tradycyjną Cech Rzemiosł Spożywczych, ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków

 

Telefon 12 422 69 62 lub 12 421 81 86

 

Terminy nadsyłania zgłoszeń: do 30 października 2018 (Decyduje data wpływu zgłoszenia)

MATERIAŁY I REGULAMINY

TERMIN SKŁADANIA PRAC

 

Prace podpisane zgodnie z regulaminem (Załącznik 2) należy złożyć w formie elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD).

Termin składania prac: Termin zostanie ogłoszony. Prace będzie można składać osobiście w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków bądź drogą pocztową na powyższy adres Cechu. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Koniecznie pamiętajcie o dopisku na kopercie: TURNIEJ HISTORYCZNY CECHY DAWNEGO KRAKOWA

NAGRODY

 

Na podstawie oceny Jury Turniejowego przyznane zostaną nagrody:

 

– indywidualne dla członków zwycięskich drużyn – sprzęt elektroniczny, książki, planszowe gry historyczne itp.

 

– dla klasy, która wspierała zwycięską drużynę – 500 zł jako dofinansowanie do dowolnej wycieczki czy wyjścia klasowego

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

 

Regulamin turnieju

 

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – metryczka

 

Bibliografia – potrzebna do wykonania pracy turniejowej – patrz poniżej

BIBLIOGRAFIA

 

Literatura podstawowa:

Jerzy Wyrozumski, Dzieje Krakowa, t. 1. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992.
Janina Bieniarzówna, Jan Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2. Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984.
Waldemar Komorowski, Aldona Sudacka, Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2008
Cracovia Iudaeorum 3D, praca zbiorowa, Kraków 2013
Miasto bez murów. W 650. rocznicę lokacji Kleparza (1366-2016), praca zbiorowa,
Kraków 2016

 

Literatura uzupełniająca:

K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie, Kraków 1903, Biblioteka Krakowska, nr 22. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9704lopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9704
A. Chmiel, Rzeźnicy krakowscy, Kraków 1930; (dostępna w siedzibie Cechu)
Elżbieta Firlet, Waldemar Komorowski, Jan M. Małecki, Mieczysław Rokosz, Rynek krakowski odkryty na nowo, Kraków 2014
M. Gadocha, Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym, Kraków 2012.
F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów do 1939 r., Kraków 1972.