Cech Rzemiosł Spożywczych | Turniej historyczny – 4 edycja
Oficjalna strona Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie. Od 1985 zrzeszamy małopolskich cukierników, piekarzy i wędliniarzy. Zapraszamy.
sala do wynajęcia kraków, cech rzemiosł spożywczych, cukiernicy, piekarze, wędliniarze, cech kraków, cech spożywczy
18732
page-template-default,page,page-id-18732,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Turniej historyczny – 4 edycja

TURNIEJ HISTORYCZNY – 4 EDYCJA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

CEL I TEMATYKA TURNIEJU

 

Popularyzowanie tematyki dotyczącej roli cechów w życiu Krakowa, poznawanie najważniejszych faktów, promocja dziedzictwa cechowego, a także rozwijanie zainteresowań dziejami oraz dziedzictwem kulturowym Krakowa i umiejętności pracy projektowej.

 

Turniej Historyczny będzie organizowany po raz czwarty, a swoją tematyką obejmować będzie zagadnienia z historii rzemiosła i handlu rozwijającego się w Krakowie, Kazimierzu oraz na Kleparzu. Celem jest popularyzacja wiedzy o Krakowie, rzemiośle oraz handlu w kontekście jego ewolucji i wpływie na rozwój miast. Chcemy tą drogą zachęcić uczestniczącą w Turnieju młodzież do zainteresowania się dawnym i dzisiejszym Krakowem. W trakcie spotkań w Cechu Rzemiosł Spożywczych i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa uczniowie poznają szereg bliżej nieznanych faktów historycznych i ciekawostek związanych z szeroko rozumianym rzemiosłem i kupiectwem czasów minionych.

GALA FINAŁOWA

 

Odbędzie się w maju. Więcej szczegółów już wkrótce.

DLA KOGO?

 

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

 

UCZESTNICY

 

Szkoły podstawowe (klasy I-VIII)

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ

 

Nadsyłanie zgłoszeń: do 30 października 2018
Składanie prac: Termin zostanie ogłoszony

 

TERMINY SPOTKAŃ

 

6 listopada 2018 Termin zapełniony
13 listopada 2018 Termin zapełniony
20 listopada 2018 Termin zapełniony
27 listopada 2018 Termin zapełniony
4 grudnia 2018
11 grudnia 2018 Termin zapełniony

Bibliografia – do wykorzystania podczas tworzenia prac turniejowych – patrz poniżej

ZAINTERESOWANY? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRZEBIEG TURNIEJU

 

KROK 1: Zgłoszenie szkoły do udziału w Turnieju – wysłanie formularza do 30 października 2018 r.

 

KROK 2: Klasa pod opieką nauczyciela odwiedza Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35 i zwiedza tam wystawę Cyberteka oraz siedzibę Cechu przy ul. Westerplatte 18 w uzgodnionym terminie i bierze udział w nieodpłatnych, dedykowanych zajęciach w sali historycznej.

 

KROK 3: Następnie nauczyciel wyłania z klasy trzy osobową drużynę, która będzie reprezentowała klasę w turnieju.

 

KROK 4: Drużyna, przy wsparciu klasy, ma przygotować:

a) prezentację multimedialną (do 30 slajdów z samodzielnie wykonanymi zdjęciami / filmami) dotyczącą dawnego lub współczesnego rzemiosła i handlu.

lub

b) przewodnik (w formie papierowej bądź cyfrowej) po Krakowie albo/i Kazimierzu lub/i Kleparzu z uwzględnieniem miejsc związanych z rzemiosłem lub handlem.

lub

c) przewodnik (w formie papierowej bądź cyfrowej) po miejscowości, w której znajduję się szkoła z uwzględnieniem miejsc związanych z rzemiosłem lub/-i handlem.

 

W prezentacji powinna pojawić się także wersja tekstowa (nie więcej niż 10 stron maszynopisu A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, odstępy 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm), dotyczących cechów i rzemiosła dawnego i współczesnego Krakowa.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny do ściągnięcia poniżej i przesłać go emailem na adres biuro@cech.pl lub pocztą tradycyjną Cech Rzemiosł Spożywczych, ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków

 

Telefon 12 422 69 62 lub 12 421 81 86

 

Terminy nadsyłania zgłoszeń: do 30 października 2018 (Decyduje data wpływu zgłoszenia)

MATERIAŁY I REGULAMINY

TERMIN SKŁADANIA PRAC

 

Prace podpisane zgodnie z regulaminem (Załącznik 2) należy złożyć w formie elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD).

Termin składania prac: Termin zostanie ogłoszony. Prace będzie można składać osobiście w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków bądź drogą pocztową na powyższy adres Cechu. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Koniecznie pamiętajcie o dopisku na kopercie: TURNIEJ HISTORYCZNY CECHY DAWNEGO KRAKOWA

NAGRODY

 

Na podstawie oceny Jury Turniejowego przyznane zostaną nagrody:

 

– indywidualne dla członków zwycięskich drużyn – sprzęt elektroniczny, książki, planszowe gry historyczne itp.

 

– dla klasy, która wspierała zwycięską drużynę – 500 zł jako dofinansowanie do dowolnej wycieczki czy wyjścia klasowego

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

 

Regulamin turnieju

 

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – metryczka

 

Bibliografia – potrzebna do wykonania pracy turniejowej – patrz poniżej

BIBLIOGRAFIA

 

Literatura podstawowa:

Jerzy Wyrozumski, Dzieje Krakowa, t. 1. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992.
Janina Bieniarzówna, Jan Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2. Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984.
Waldemar Komorowski, Aldona Sudacka, Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2008
Cracovia Iudaeorum 3D, praca zbiorowa, Kraków 2013
Miasto bez murów. W 650. rocznicę lokacji Kleparza (1366-2016), praca zbiorowa,
Kraków 2016

 

Literatura uzupełniająca:

K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie, Kraków 1903, Biblioteka Krakowska, nr 22. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9704lopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9704
A. Chmiel, Rzeźnicy krakowscy, Kraków 1930; (dostępna w siedzibie Cechu)
Elżbieta Firlet, Waldemar Komorowski, Jan M. Małecki, Mieczysław Rokosz, Rynek krakowski odkryty na nowo, Kraków 2014
M. Gadocha, Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym, Kraków 2012.
F. Kiryk, Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów do 1939 r., Kraków 1972.