Kulinarny Turniej Historyczny

KULINARNY TURNIEJ HISTORYCZNY 2023

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

ZADANIA

 

Zadaniem do wyboru jest przygotowanie pracy z zakresu:

 

a) produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych;
b) kuchni staropolskiej lub światowej;
c) projektu szlaków kulinarnych;
d) projektu scenariuszy rekonstrukcji kulinarnych;
e) projektu wystawy o tematyce kulinarnej;
f) analizy tekstu źródłowego dotyczącego kulinariów.

 

Prace należy przesyłać do 12 czerwca 2023.

 

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie.

DLA KOGO?

 

Kulinarny turniej historyczny skierowany do studentów studiów I i II stopnia, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

TERMINY ZGŁOSZEŃ

 

Prace w pliku podpisanych wyłącznie tytułem pracy wskazanym w metryczce (załącznik nr 1) należy przesłać w formie elektronicznej na adres turniej@cech.pl do 12 czerwca 2023.