CZŁONKOWIE

Cech zrzesza rzemieślników z branż: piekarstwo, cukiernictwo, rzeźnictwo i wędliniarstwo oraz innych rzemiosł spożywczych. Członkami Cechu Rzemiosł Spożywczych mogą być osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w statucie. Cech swobodnie decyduje o przyjęciu danej osoby w poczet członków.

 

Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest: złożenie własnoręcznie podpisanej pisemnej deklaracji, złożenie oświadczenia o terminowym uiszczeniu składek, wpłacenie opłaty wpisowej w kwocie 100 zł. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.

Adamek Adam
Adamek Antoni
Adamski Aleksander

Bartosz Ryszard
Bieniak Elżbieta
Binkowska Monika
Binkowski Michał
Binkowski Tomasz
Blecharz Marek
Buczek Jerzy

Cichowski Adam
Czaja Grzegorz
Czajczyk Krzysztof
Czekaj Barbara
Cyran Monika

Dąbrowska Monika
Dąbrowski Józef
Doliński Wojciech
Droździk Stanisław

Filipek Tadeusz

Hanarz Łukasz

Kamecki Krzysztof
Kamecki Roman
Kamecki Roman jr
Kamyczura Jacek
Klaś Józef
Krupa Grzegorz
Kwiatkowski Jan

Lisicka Marzena
Lisicki Grzegorz
Lupa Sikora-Iwona

Machnicki Jan
Mączyński Wojciech
Michałek Piotr
Mosur Edward
Mróz Jacek

Najder Krzysztof
Nasiadka Marek
Nogieć Jerzy
Nowak Jerzy

Pęgiel Alicja
Pieprzyca Adam
Pochopień Jacek

Rachwał Marcin
Rachwał Paweł
Radomska Renata

Serafin Lidia
Starowicz Andrzej
Stochalski Zbigniew
Suchan Jarosław
Szlachta Mieczysław
Szubert Franciszek
Śliwa Piotr

Tota Jarosław
Tomkiewicz Katarzyna
Trela Stanisław
Trojan Tadeusz
Trzcionka Piotr

Wilk Grzegorz
Wilk Krzysztof
Wilk Tomasz

Zaborowska Janina
Zaborowski Robert
Zając Ryszard
Zatorska Patrycja