CZŁONKOWIE

Cech zrzesza rzemieślników z branż: piekarstwo, cukiernictwo, rzeźnictwo i wędliniarstwo oraz innych rzemiosł spożywczych. Członkami Cechu Rzemiosł Spożywczych mogą być osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w statucie. Cech swobodnie decyduje o przyjęciu danej osoby w poczet członków.

 

Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest: złożenie własnoręcznie podpisanej pisemnej deklaracji, złożenie oświadczenia o terminowym uiszczeniu składek, wpłacenie opłaty wpisowej w kwocie 100 zł. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.

Adamek Adam

Adamek Antoni

Adamski Aleksander

Bartosz Ryszard

Bieniak Andrzej

Binkowska Monika

Blecharz Marek

Brożek Władysław

Buczek Jerzy

Budacz Zygmunt

Burek Tomasz

Cichowski Adam

Czaja Grzegorz

Czajczyk Krzysztof

Cyran-Kuśmierek Monika

Dąbrowski Józef

Doliński Wojciech

Droździk Stanisław

Faris Omar

Filipek Tadeusz

Gądek Ryszard

Górnisiewicz Jerzy

Halagarda Janusz

Janeczek Włodzimierz

Jania Janusz

Jarmoluk Mariusz

Jastrzębski Robert

Kaczmarczyk Grażyna

Kamecki Kazimierz

Kamecki Krzysztof

Kamecki Roman

Kamyczura Jacek

Klaś Józef

Krupa Grzegorz

Kusiewicz Stanisława

Kwiatkowski Jan

Lisicki Grzegorz

Lupa Bolesław

Łochowska Janina

Machnicki Jan

Mączyński Wojciech

Michałek Piotr

Mosur Edward

Mróz Jacek

Najder Krzysztof

Nakielny Witold

Nasiadka Marek

Nogieć Jerzy

Nowak Irena

Orlik Stanisław

Ozga Marian

Pawłowski Krzysztof

Pęgiel Alicja

Pieprzyca Adam

Pieprzyca Edmund

Pieprzyca Jarosław

Pieprzyca Józef

Pochopień Jacek

Rachwał Marcin

Rachwał Paweł

Rauczyński Piotr

Serafin Lidia

Starowicz Andrzej

Stochalski Zbigniew

Suchan Jarosław

Swoboda Małgorzata

Szlachta Mieczysław

Ścibor Adam

Śliwa Piotr

Tatka Jacek

Tota Jarosław

Trela Stanisław

Trojan Tadeusz

Trzcionka Piotr

Wesołowski Jarosław

Wieczorek Rafał

Wilk Grzegorz

Wilk Krzysztof

Wilk Tomasz

Włodarski Janusz

Wodniak Artur

Wojkowski Stanisław

Zaborowska Janina

Zaborowski Robert

Zając Ryszard

Zatorski Jerzy