Nomenklatura scalona

30 cze Nomenklatura scalona

Szanowni Państwo,

od dnia 1 lipca 2020 r. ulegnie zmianie sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania dotychczasowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), która zostanie zastąpiona unijną Nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów.

W załączniku przesyłamy tabelę z obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r. Nomenklaturą scaloną wyrobów z branży piekarniczej i cukierniczej.

Załącznik nr 10 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1751) zawiera WYKAZ TOWARÓW I USŁUG OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5% którą objęte są przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka oraz pieczywa cukiernicze (pozycja 12).

Nomenklatura scalona – zobacz

Ustawa zmiana VAT – zobacz