Odszedł śp. Kazimierz Czekaj

12 wrz Odszedł śp. Kazimierz Czekaj

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci przyjaciela naszego Cechu Kazimierza Czekaja. Wieloletniego członka Cechu Rzemiosł Spożywczych, piekarza, działacza społecznego, radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, prezesa zarządu Rafapol sp. z o.o. oraz prezesa Jurajskiej Izby Gospodarczej.

Rodzinie i  wszystkim bliskim zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Grzegorz Krupa Starszy Cechu Rzemiosł Spożywczych, Zarząd i pracownicy Cechu