Szkolenie dot. wymagań jakie musi spełniać jedzenie podawane w szkolnych stołówkach i sklepikach

16 wrz Szkolenie dot. wymagań jakie musi spełniać jedzenie podawane w szkolnych stołówkach i sklepikach

Od 1 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która zakazuje podawania i reklamowania tzw.„śmieciowego jedzenia” w szkołach i przedszkolach. W przepisach wykonawczych zostały zapisane również wymagania, jakie musi spełniać jedzenie podawane np. w szkolnych stołówkach. Temat ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem z uwagi na wątpliwości jakie budzi interpretacja przepisów.

W związku z tym, w dniu 21 września 2015 r. w godz. 10.00 – 13.00 zorganizowane zostanie szkolenie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców dotyczące praktycznego zastosowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach sytemu oświaty, które odbędzie się w Krakowie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ul. Wielickiej 72B, Sala 106, piętro I.

Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który omówi wprowadzone zmiany, jak również odpowie na pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów.

Będę zobowiązana za pomoc w rozpowszechnieniu informacji wśród małopolskich przedsiębiorców, którzy są potencjalnymi odbiorcami tematyki poruszanej podczas szkolenia. Pragnę podkreślić, iż przyjęta formuła szkolenia zakłada, obok samej prezentacji zmian w przepisach, możliwość bezpośredniego zadawania pytań, które należy nadsyłać do dnia 15 września 2015 r. do Sekretariatu Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów, działającej przy Zarządzie Województwa Małopolskiego na adres: rada_konsumentow@malopolska.mw.gov.pl

Uprzejmie proszę o potwierdzenie możliwości udziału w szkoleniu do dnia 17 września 2015 r., e-mail: rada_konsumentow@umwm.pl lub telefonicznie: +48 12 63 03 370

Maria Pasieka
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego | ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel.: +48 12 63 03 444| fax: +48 12 63 03 445