Turniej historyczny – 5 edycja

Lista laureatów i finalistów V edycji Turnieju Historycznego „Cechy dawnego Krakowa” – zapomniane smaki Krakowa – kuchnia staropolska.

I miejsce

 

Szkoła podstawowa 142
Aleksandra Nalepa, Natalia Bugaj, Julia Stępak

II miejsce ex aequo

 

Szkoła podstawowa 21
Wiktor Bryła, Małgorzata Urbańska, Sebastian Wach, Jacek Konieczny, Amelia Jędraszyk


Szkoła podstawowa 4

Zuzanna Magiera, Amelia Budzińska, Pola Nowak


Szkoła podstawowa w Chełmku

Julia Poznańska, Maja Poznańska, Gabriela Grondzik

III miejsce ex aequo

 


Szkoła podstawowa 21

Anna Korniak, Emilia Kowalska, Lena Barnaś


Szkoła podstawowa w Chełmku

Julita Łyduch, Zuzanna Korczewska, Michał Konik


Szkoła podstawowa w Trzebuni

Katarzyna Pasternak

Udział

 


Szkoła podstawowa 4

Uczniowie z klas 4b i 4c


Szkoła podstawowa 142

Roksana Arabska, Bartosz Kaptur, Szymon Krok


Szkoła podstawowa w Chełmku

Karolina Szmigiel, Antoni Pawela, Pola Syska, Daniel Morawski, Gabriela Piwowarczyk

GRATULACJE!

CEL I TEMATYKA TURNIEJU

 

Turniej Historyczny będzie organizowany po raz piąty, a swoją tematyką obejmować będzie zagadnienia z historii krakowskiej kuchni i regionalnych smaków. Celem jest popularyzacja wiedzy o Krakowie, rzemiośle oraz dawnej kuchni i produktach spożywczych. Chcemy w ten sposób zachęcić uczestniczącą w Turnieju młodzież do zainteresowania się historią i dziedzictwem kulturowym małopolski.

 

W trakcie spotkań w Cechu Rzemiosł Spożywczych oraz w Muzeum Krakowa Pałac Krzysztofory uczniowie poznają szereg bliżej nieznanych faktów historycznych i ciekawostek związanych z szeroko rozumianą dawna kuchnią i smakiem a w szczególności:
• historią kultury jedzenia
• historię kultury związanej z produkcją i przygotowywaniem żywności,
• kuchnią staropolską
• historią produktów lokalnych i regionalnych małopolski
• zwyczajami i tradycjami żywieniowymi

 

Podczas wizyty w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych uczestnicy Turnieju zapoznają się z częścią ekspozycji kulinarnej wystawy „Wieża Smaków” prezentowanej przez Muzeum Krakowa w dniach 19 czerwca do 13 października w Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym.

GALA FINAŁOWA

DLA KOGO?

 

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

 

UCZESTNICY

 

Szkoły podstawowe (klasy IV-VIII)

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ

 

Nadsyłanie zgłoszeń: do 30 listopada 2019
Składanie prac: 31 maja 2020
Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu 12 422 69 62

 

TERMINY SPOTKAŃ

 

13.11.19 środa Termin zajęty
20.11.19 środa Termin zajęty
27.11.19 środa Termin zajęty
11.12.19 środa Termin zajęty
18.12.19 środa Termin zajęty
08.01.20 środa Termin zajęty
22.01.20 środa Termin zajęty

 

Godziny spotkania 9:30 – 11:30

ZAINTERESOWANY? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRZEBIEG TURNIEJU

 

KROK 1: Zgłoszenie szkoły do udziału w Turnieju – wysłanie formularza do 30 listopada 2019 r.

 

KROK 2: Klasa pod opieką nauczyciela odwiedza, w uzgodnionym terminie, Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 oraz siedzibę Cechu przy ul. Westerplatte 18 i bierze udział w dwóch nieodpłatnych, dedykowanych zajęciach edukacyjnych.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego i Muzeum Krakowa

 

KROK 3: Następnie nauczyciel wyłania z klasy trzy osobową drużynę, która będzie reprezentowała klasę w Turnieju.

 

KROK 4: Drużyna, przy wsparciu klasy, ma przygotować (do wyboru):

a) młodzieżową książkę kucharską (w formie papierowej bądź cyfrowej) ze zbiorem dawnych bądź współczesnych receptur, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji kulinarnych. Może do być zbiór dawnych przepisów kulinarnych rodziców, opiekunów, dziadków uczniów uczestniczących w turnieju.

lub

b) prezentację multimedialną lub film (do 30 slajdów z samodzielnie wykonanymi zdjęciami / filmami) dotyczącą dawnej bądź współczesnej kuchni, lokalnych produktów służących do wykonania potraw (produkty tradycyjne lub/ – regionalne).

lub

c) przewodnik (w formie papierowej bądź cyfrowej) po Krakowie albo/i Kazimierzu albo/i Kleparzu bądź własnej miejscowości (regionu) z uwzględnieniem miejsc związanych z kulinariami.

 

W prezentacji powinna pojawić się także wersja tekstowa (nie więcej niż 10 stron maszynopisu A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, odstępy 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm), dotyczących dawnej kuchni lub/i produktów regionalnych lub/ – i tradycyjnych.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny do ściągnięcia poniżej i przesłać go emailem na adres biuro@cech.pl lub pocztą tradycyjną Cech Rzemiosł Spożywczych, ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków

 

Telefon 12 422 69 62

 

Terminy nadsyłania zgłoszeń: do 30 listopada 2019 (Decyduje data wpływu zgłoszenia)

MATERIAŁY I REGULAMINY

TERMIN SKŁADANIA PRAC

 

Prace podpisane zgodnie z regulaminem (Załącznik 2) należy złożyć w formie elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD).

 

Termin składania prac:

31 maja 2020

 

Prace będzie można składać osobiście w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków bądź drogą pocztową na powyższy adres Cechu. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Koniecznie pamiętajcie o dopisku na kopercie: TURNIEJ HISTORYCZNY ZAPOMNIANE SMAKI KRAKOWA

NAGRODY

 

Na podstawie oceny Jury Turniejowego przyznane zostaną nagrody:

 

– indywidualne dla członków zwycięskich drużyn – sprzęt elektroniczny, książki, planszowe gry historyczne itp.

 

– dla klasy, która wspierała zwycięską drużynę – 500 zł jako dofinansowanie do dowolnej wycieczki czy wyjścia klasowego

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

 

Regulamin turnieju

 

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – metryczka

 

Bibliografia – potrzebna do wykonania pracy turniejowej – patrz poniżej

BIBLIOGRAFIA

 

Literatura podstawowa:

Jerzy Wyrozumski, Dzieje Krakowa, t. 1. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992.
Janina Bieniarzówna, Jan Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2. Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984.
Antonina Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1965.

 

Literatura uzupełniająca:

K. Bąkowski, Dawne cechy krakowskie, Kraków 1903, Biblioteka Krakowska, nr 22.
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9704lopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=9704
A. Chmiel, Rzeźnicy krakowscy, Kraków 1930; (dostępna w siedzibie Cechu)
S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, wyd. i opr. J. Dumanowski i M. Spychaj z przedmową S. Lubomirskiego, „Monumenta Poloniae Culinaria”, t. I, wyd. II, red. J. Dumanowski, Warszawa 2010. (dostępna w siedzibie Cechu)
J. Dumanowski, M. Kasprzyk-Chevriaux, Kapłony i szczeżuje. Opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, Warszawa 2018.
M. Gadocha, Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym, Kraków 2012. (dostępna w siedzibie Cechu)
Kucharz doskonały: sekrety kuchmistrzowskie Wojciecha Wielądki, oprac. J. Dumanowski; przepisy współczesne opracował M. Nowicki, Warszawa 2018.

NETOGRAFIA

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/woj-malopolskie – dostęp 10.10.2019
http://potrawyregionalne.pl/ – dostęp 10.10.2019
http://www.produktyregionalne.pl/ – dostęp 10.10.2019