Cech – Nowe informacje o pracownikach młodocianych w czasie pandemii

16 kwi Cech – Nowe informacje o pracownikach młodocianych w czasie pandemii

Od dnia 19 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowane dzisiaj w Dzienniku Ustaw). Wskutek powyższego od najbliższego poniedziałku (19 kwietnia 2021 r.) uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

W praktyce zatem młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i będący uczniami III roku nauki w najbliższym tygodniu powinni stawić się u pracodawców w wyznaczone dni, zgodnie ze szkolnym planem nauczania (o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu).

Dla spragnionych lektury żywego tekstu prawnego – w załączeniu przesyłamy całe przywołane wyżej rozporządzenie.

Poniżej zamieszczamy także link do strony MEN, w którym skrótowo opisano nowy stan rzeczy:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

W pozostałym zakresie dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu zostały przedłużone do 25 kwietnia 2021 r. Pracownicy młodociani będący uczniami I i II roku nauki nadal są objęci zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Jak donosi Związek Rzemiosła Polskiego „pojawiły się też sygnały, iż od następnego tygodnia wszyscy uczniowie – młodociani pracownicy mają wrócić do realizacji programu praktycznej nauki zawodu” – jednakże decyzje rządowe w tej sprawie zapadną (w zależności od sytuacji epidemiologicznej) dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r.