Cech – Nowe Rozporządzenie UE w sprawie tłuszczów trans

30 mar Cech – Nowe Rozporządzenie UE w sprawie tłuszczów trans

ROZPORZĄDZENIE UE W SPRAWIE TŁUSZCZÓW TRANS

Od najbliższego piątku (2 kwietnia 2021 r.) w prowadzonej w branży spożywczej działalności gospodarczej – będzie trzeba uwzględniać przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z zasadą bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego – przedmiotowe rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio na terenie Polski.

Przedstawiając sprawę prościej – powyżej wymienione rozporządzenie dotyczy ograniczenia zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności (tzw. tłuszczów trans), innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego.

Komisja Europejska zgodnie z sugestiami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) postanowiła ograniczyć producentom żywności możliwość dodawania do żywności nieograniczonej ilości przemysłowych tłuszczów trans. Od 2 kwietnia w produktach spożywczych będzie mogło się znajdować nie więcej niż 2 g tłuszczów trans na 100 g tłuszczu. Poniżej przytaczamy dwa kluczowe postanowienia przedmiotowego rozporządzenia:

„Art. 1. Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, w żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego i w żywności przeznaczonej do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego nie przekracza 2 g na 100 g tłuszczu. 

Art. 2. Podmioty działające na rynku spożywczym zaopatrujące inne podmioty działające na rynku spożywczym w żywność nieprzeznaczoną dla konsumenta finalnego lub nieprzeznaczoną do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego zapewniają, by zaopatrywane podmioty działające na rynku spożywczym otrzymywały informacje na temat ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.”

Innymi słowy – w obrocie detalicznym i w żywności sprzedawanej dla konsumenta finalnego – niedopuszczalne będzie po dniu 2 kwietnia 2021 r. wprowadzanie do obrotu produktów, w których zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych (innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego) przekracza 2 g na 100 g tłuszczu. Z kolei w obrocie hurtowym (nie dla odbiorcy – konsumenta finalnego, czyli np. między firmami z branży spożywczej) – podmioty wprowadzające żywność do obrotu będą musiały informować kupującego o ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych (innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego), jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

W załączeniu przesyłamy cały akt prawny cytowanego rozporządzenia. Ponadto poniżej przedstawiamy linki do dwóch stron internetowych: rządowej z informacją o bazie izomerów trans:

https://www.gov.pl/web/ijhars/baza-izomerow-trans-w-srodkach-spozywczych

oraz do samej e-Bazy izomerów trans:

https://izomery.pzh.gov.pl/

Choć cytowane rozporządzenie KE wywołuje skutki już od dnia 2 kwietnia 2021 r., to należy podejść do sprawy ze spokojem. Wiadomym jest, że producenci żywności, których rozporządzenie dotyczy, a którzy wytwarzają lub używają tłuszczy trans w większej ilości – musieli wdrożyć działania zmieniające receptury, zaopatrzenie, itp. Nie trzeba zatem spodziewać się kontroli z dniem 3 kwietnia 2021 r., choć odpowiednie działania dostosowujące należy wprowadzić tak szybko jak to jest możliwe.  Ponadto należy mieć na uwadze obecną trudną pandemiczną sytuację, w czasie której branża spożywcza ma poważniejsze problemy, co także ma wpływ na ocenę stopnia dostosowania się do omawianego rozporządzenia KE. Niemniej jednak sprawy nie należy bagatelizować.

W razie wprowadzenia kolejnych zmian stanu prawnego wpływających na prawa i obowiązki przedsiębiorców – członków Cechu – zostaną Państwo o tym poinformowani przez Cech. Ponadto wszystkie dostępne informacje są na bieżąco umieszczane na aktualizowanej stronie internetowej Cechu.

Tekst rozporządzenia >>>