Nabożeństwo żałobne 23 lipca 2015 śp. Henryk Kusiewicz

22 lip Nabożeństwo żałobne 23 lipca 2015 śp. Henryk Kusiewicz

Cech Rzemiosł Spożywczych z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2015 r. zmarł śp. Henryk Kusiewicz – piekarz, długoletni członek Cechu, nasz przyjaciel. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Starszy Cechu Grzegorz Krupa wraz z Zarządem i pracownikami Cechu

Nabożeństwo żałobne przy Zmarłym odprawione zostanie w czwartek, dnia 23 lipca 2015 roku, o godzinie 9.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Bandurskiego 12, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz Podgórski o godzinie 10.00.