Porozumienie

05 mar Porozumienie

5 marca 2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie a Cechem Rzemiosł Spożywczych. Porozumienie przewiduje współpracę sygnatariuszy na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki, kultury, sztuki oraz życia artystycznego. Możliwe będzie wspólne organizowanie projektów edukacyjnych, organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, wystaw i prezentacji.