Nowe stawki za egzaminy w 2022

21 sty Nowe stawki za egzaminy w 2022

Cech Rzemiosł Spożywczych informuje, że z dniem 19 stycznia 2022r. ulegają zmianie stawki opłat za egzamin czeladniczy, mistrzowski oraz sprawdzający, zgodnie z Ustawą o rzemiośle – Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz. U z 2020r. poz. 2159 art.3 ust.3g pkt.4 oraz ust.3ga )

Nowe stawki opłat za egzaminy wynoszą:

Egzamin czeladniczy 760,71 zł
Egzamin mistrzowski 1521,43 zł
Egzamin sprawdzający 271,68 zł

Egzamin poprawkowy czeladniczy – 50 % opłaty pierwszej 380,36 zł
Egzamin poprawkowy mistrzowski – 50% opłaty pierwszej 760,72 zł.

Pod linkiem pismo ze Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie >>>