Odszedł śp. Stefan Dokowski

04 wrz Odszedł śp. Stefan Dokowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 1 września 2019 roku, przeżywszy 83 lata zmarł Pan Stefan Dokowski, Pracownik Cechu Rzemiosł Spożywczych, specjalista do spraw BHP, nasz wieloletni przyjaciel.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 września godz 10.20 w piątek na Cmentarzu Rakowickim

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i pracownicy Cechu Rzemiosł Spożywczych