Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie – druk

14 cze Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie – druk

Informujemy naszych członków, że w przypadku braku możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 21 czerwca 2017 r. istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika, który zaopatrzony w pełnomocnictwo będzie mógł reprezentować Państwa na Walnym Zgromadzeniu.

Pobierz druk pełnomocnictwa >>>