Pracownicy młodociani – kolejna aktualizacja

24 kwi Pracownicy młodociani – kolejna aktualizacja

Od najbliższego poniedziałku, tj. od dnia 26 kwietnia 2021 r. wszyscy uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami znów mogą odbywać praktyki u pracodawców (o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika). Podstawą nowego stanu rzeczy jest rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Poniżej zamieszczamy link do komunikatu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

 

Samo rozporządzenie będące podstawą „powrotu” pracowników młodocianych do odbywania praktyk także przesyłamy w załączeniu. Zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw, choć sama publikacja jeszcze nie nastąpiła.