Przedłużenie obostrzeń

09 kwi Przedłużenie obostrzeń

Przedłużenie obostrzeń

informujemy, że obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wprowadzone dnia 27 marca 2021 r. (a mające pierwotnie obowiązywać do dnia 9 kwietnia 2021 r.) zostały przedłużone do dnia 18 kwietnia 2021 r. Co istotne dla Członków naszego Cechu – przedłużenie obostrzeń obejmuje także uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nadal są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Podobnie utrzymane zostały obostrzenia dotyczące limitów liczby obsługiwanych klientów w placówkach handlowych (o czym pisaliśmy Państwu 26 marca 2021 r.).

Poniżej przesyłamy link do rządowej strony internetowej, gdzie opisano przedłużenie istniejących obostrzeń:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow?fbclid=IwAR0poMQSb1rvUFFgPbcM3Z-To31Qi_DWZmlJIIaR49-cBxQeKk_eFoPeSwA