Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany!

05 lut Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany!

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przesyła zgodnie z prośbą Ministerstwa Cyfryzacji do wiadomości jak poniżej:

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o skuteczne poinformowanie o tym fakcie możliwie największej liczby mieszkańców Państwa samorządu.

W załączeniu przekazujemy ponadto elektroniczną wersję plakatu informacyjnego z prośbą o jego wydrukowanie i umieszczenie w widocznym dla interesariuszy miejscu w Państwa urzędach.

Jeśli to możliwe, będziemy również wdzięczni za opublikowanie poniższego komunikatu na administrowanych przez Państwa stronach internetowych i mediach społecznościowych.

W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani utworzeniem punktu potwierdzającego PZ na teranie waszej jednostki prosimy o kontakt pod adresem profilzaufany@mc.gov.pl

Z góry dziękujemy za pomoc,
Ministerstwo Cyfryzacji

Materiały:
Plakat >
Informacje >