Stawki za egzaminy 2023

17 sty Stawki za egzaminy 2023

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie informuje, że z dniem 17 stycznia 2023r. ulegają zmianie stawki opłat za egzamin czeladniczy, mistrzowski oraz sprawdzający, zgodnie z Ustawą o rzemiośle – Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz. U z 2020r. poz. 2159 art.3 ust.3g pkt.4 )

Nowe stawki opłat za egzaminy wynoszą:

 • Egzamin czeladniczy 870,25 zł
 • Egzamin mistrzowski 1740,52 zł
 • Egzamin sprawdzający 310,80 zł
 • Egzamin poprawkowy czeladniczy – 50 % opłaty pierwszej 435,13 zł
 • Egzamin poprawkowy mistrzowski – 50% opłaty pierwszej 870,25 zł.
 •  

  W załączeniu przekazujemy pismo ze Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie >>>

  Informacja w sprawie wystawiania faktur:

  Od 1 stycznia 2020 roku po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów nie będzie możliwości wystawienia faktury w późniejszym terminie.

  Informujemy, że kasa fiskalna Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości nie ma możliwości technicznych umieszczania numeru NIP na paragonie i z tego powodu bezwzględnie należy zgłaszać chęć otrzymania faktury w momencie dokonywania wpłaty gotówką do kasy lub płatności przelewem. W tytule przelewu należy umieścić numer NIP oraz imię i nazwisko kandydata i jakiego egzaminu/kursu dotyczy.

  Przykład: Jan Nowak egzamin czeladniczy NIP 111-11-11-111

  Wystawianie faktur na osoby fizyczne nie ulega zmianie.

  Przypominamy, że obowiązkiem pracodawcy jest pokrycie kosztów egzaminu w pierwszym terminie (par. 11 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania). Jednocześnie informujemy, że MIRiP nie przyjmuje cząstkowych opłat za egzaminy – ostatni pracodawca ma obowiązek opłacić egzamin w całości.

  Przed dokonaniem zapłaty należy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty do egzaminu.

  Brak numeru NIP czy dokonania zapłaty przez ucznia zamiast przedsiębiorcy, będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury na przedsiębiorcę.