Szczepienia dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

15 lut Szczepienia dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo,

w związku z ruszającą od dnia dzisiejszego (15 lutego 2021 r.) i trwającą tylko do najbliższego czwartku (18 lutego 2021 r.) możliwością rejestracji uprawnionych nauczycieli i pracowników szkół oraz placówek oświatowych na szczepienia przeciwko COVID-19, przedstawiamy poniżej informacje w tym zakresie. Sprawy dzieją się w tym temacie bardzo szybko, dlatego chętni na szczepienie powinni reagować sprawnie.

Po pierwsze informujemy, że nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (także ci nie będący pracownikami szkół) zostali włączeni do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Po drugie wskazujemy, że procedura rejestracji na szczepienie jest następująca:
– osoba zainteresowana szczepieniem a będąca nauczycielem (instruktorem praktycznej nauki zawodu), czyli szkoląca ucznia/uczniów, zgłasza się do dyrektora placówki, której dotyczy zawarta z uczniem umowa. Powinna to zrobić jak najszybciej. Jest to jedyna formalna część rejestracji leżąca po stronie chętnego do szczepienia nauczyciela;
– dyrektor placówki wypełnia przeznaczony do tego celu formularz „Strefy Pracownika Systemu” Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji i Nauki a ministerstwo przekazuje go do szpitala węzłowego. Termin na zgłoszenie chętnego nauczyciela przez dyrektora szkoły do SIO upływa w czwartek, 18 lutego o godz. 24:00;
– dyrektor placówki ustala ze szpitalem węzłowym termin oraz formułę szczepienia;
– dyrektor przekazuje nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.

Istotne są ponadto także następujące informacje:
– dostęp do aplikacji szczepieniowej w „Strefie Pracownika” Systemu Informacji Oświatowej posiadają wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, które zatrudniają nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu lub mają podpisane z nimi odpowiednie umowy;
– nauczyciel, który pracuje w więcej niż jednej szkole/uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną szkołą/uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej placówce. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.
dyrektor szkoły lub placówki zgłasza chętnego nauczyciela do szczepienia za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.
– w szkołach i placówkach oświatowych, w których jest dostęp do aplikacji szczepieniowej, nie będą się wyświetlać nauczyciele (instruktorzy praktycznej nauki zawodu), którzy są w wieku 65 lat i więcej (rocznikowo tj. urodzeni przed dniem 1 stycznia 1956 r.). Ci nauczyciele będą mogli być zgłoszeni do szczepienia później (chyba, że korzystają już objęcia ich inną grupą priorytetową, tj. są osobami w wieku ponad 70 lub 80 lat);
– nie można za pomocą formularza przeznaczonego do rejestracji instruktorów praktycznej nauki zawodu rejestrować innych osób niż osoby wymienione w grupie osób uprawnionych w pierwszej kolejności.

 

Powyższe informacje mają charakter ogólny – ramowy. Kompleksowy opis procesu rejestracji (w tym odpowiedzi na najczęstsze pytania) – znajduje się na oficjalnych rządowych portalach informacyjnych, do których linki przedstawiamy poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-poniedzialku-zapisy-na-szczepienia-dla-wszystkich-nauczycieli-do-65-roku-zycia

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli