Walne Zgromadzenie, 14 czerwca 2018

30 maj Walne Zgromadzenie, 14 czerwca 2018

Starszy Cechu na podstawie postanowień §24 i §25 Statutu Cechu zwołuje Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Cechowej „Na Kotłowem” 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 18, w dniu 14 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 11.30,a w drugim terminie o godz. 12.00 bez względu na liczbę obecnych członków Cechu.

Zachęcamy do udziału. Do zobaczenia!

Grzegorz Krupa, Starszy Cechu