Walne Zgromadzenie

01 wrz Walne Zgromadzenie

Starszy Cechu na podstawie postanowień §24 i §25 Statutu Cechu zwołuje Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Cechowej „Na Kotłowem” 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 18 w dniu 09 września 2021 r. o godz. 11.30,a w drugim terminie o godz. 12.00 bez względu na liczbę obecnych członków Cechu.

Zachęcamy do udziału. Do zobaczenia!

Zobacz zawiadomienie >