Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Spożywczych 10 czerwca 2015r.

15 maj Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Spożywczych 10 czerwca 2015r.

Starszy Cechu na podstawie postanowień §24 i §25 Statutu Cechu zwołuje Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Cechowej „Na Kotłowem” w Krakowie przy, ul. Westerplatte 18 w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz. 11.00, a w drugim terminie o godz. 11.30 bez względu na liczbę obecnych członków Cechu.cech2