Walne Zgromadzenie Członków Cechu – 8 czerwca 2016

11 maj Walne Zgromadzenie Członków Cechu – 8 czerwca 2016

Starszy Cechu na podstawie postanowień §24 i §25 Statutu Cechu zwołuje Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Cechowej „Na Kotłowem” w Krakowie przy, ul. Westerplatte 18 w dniu 8 czerwca 2016 r. o godz. 11.30, a w drugim terminie o godz. 12.00 bez względu na liczbę obecnych członków Cechu.