ZAPYTANIE OFERTOWE związane z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych

21 lis ZAPYTANIE OFERTOWE związane z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych

Szanowni Państwo,

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości   w Krakowie  przekazuje  “ZAPYTANIE OFERTOWE”  przygotowane przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie  dot. realizowanego projektu “Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”. Zapytanie przeprowadzone jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży spożywczej w zawodzie piekarz.
 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy recenzenta prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM (w zał.)
 
Uwaga! Termin zgłoszenia ofert do 28.11.2017 r. (dokładne informacje dotyczące miejsca, terminu oraz osoby odpowiedzialnej – podane zostały w punkcie V  zapytania ofertowego).
 
Osoby, które zdecydują się na złożenie oferty prosimy o dodatkowe poinformowanie o tym fakcie Małopolska Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości – tel. 12 422 77 68
 

——————————————————-
Wydział Oświaty i Kwalifikacji MIRiP w Krakowie
Agnieszka Walczak Szefer
tel. 12 422 77 68
 
——————————————————-
DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3