Zasady korzystania z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości dla piekarzy

04 kwi Zasady korzystania z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości dla piekarzy

Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości dla piekarnictwa
Z preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości korzystają między innymi „piekarnie, w których produkcja i sprzedaż pieczywa prowadzona jest w tym samym lokalu przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym”.
 
Analizując przepis, możliwość korzystania z preferencyjnej stawki dotyczy:

1. Piekarni
Nie uznajemy za piekarnie punkty gdzie jest wstawiony piec, a pieczywo jest produkowane u innego podmiotu, przyjeżdża zamrożone i jest na miejscu jedynie wypiekane.

2. Piekarnia musi być prowadzona przez mikroprzedsiębiorcę
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
– Art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.)

3. Produkcja i sprzedaż jest prowadzona w tym samym lokalu
Z preferencyjnej stawki korzystają nieruchomości, w których prowadzona jest produkcja i sprzedaż jednocześnie. Może to być jeden budynek, mogą to być dwa budynki połączone ze sobą, mogą to być dwa budynki zlokalizowane pod jednym numerem posesji.
Nie uznajemy za piekarnie punkty gdzie jest wstawiony piec, a pieczywo jest produkowane u innego podmiotu, przyjeżdża zamrożone i jest na miejscu jedynie wypiekane – brak „produkcji”.

4. Nie korzystają z preferencyjnej stawki podmioty oferujące wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym
Nie korzystają z preferencyjnej stawki piekarnie mające własną sieć sprzedaży i wiele punktów sprzedaży.
Korzystają z preferencyjnej stawki – po spełnieniu przesłanek z punktów 1-3, piekarnie które:
– prowadzą produkcję i sprzedaż w tym samym lokalu oraz rozwożą pieczywo do swoich odbiorców, a ci sprzedają je we własnych punktach sprzedaży na swój rachunek
– prowadzą w lokalu produkcję, a sprzedaż polega na tym, że rozwożą pieczywo do swoich odbiorców, a ci sprzedają je we własnych punktach sprzedaży na swój rachunek

 

Warunkiem korzystania z preferencyjnych stawek, oprócz spełnienia przesłanek wskazanych wyżej, jest dodatkowo złożenie właściwych formularzy i zaświadczeń potwierdzających możliwość ubiegania się o pomoc de minimis.