Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Cechu Rzemiosł Spożywczych

06 cze Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Cechu Rzemiosł Spożywczych

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Spożywczych z siedzibą w Krakowie, ul. Westerplatte 18.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Cechowej „Na Kotłowem” w siedzibie Cechu przy ul. Westerplatte 18 (31-033 Kraków),  w dniu 6 czerwca 2023 r. o godz. 11.30, a w drugim terminie (zgodnie z §27 ust. 2 Statutu Cechu) o godz. 12.00 bez względu na liczbę obecnych członków Cechu.

Jednocześnie przypominamy Państwu, którzy zalegają z uiszczeniem składek członkowskich o ograniczeniu praw określonych przepisami Statutu. Bardzo prosimy wszystkich zalegających z zapłatą składek członkowskich o wpłatę ich na konto BSR Kraków 78 8589 0006 0000 0000 0286 0001 lub w kasie Cechu.

Zobacz zawiadomienie .pdf >>>