Cech – Obostrzenia od 20 marca 2021 r. a pracownicy młodociani

19 mar Cech – Obostrzenia od 20 marca 2021 r. a pracownicy młodociani

Od dnia 20 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r., tj. w związku z wprowadzanymi właśnie obostrzeniami obejmującymi obszar całego kraju – poniżej wyjaśniamy jednym zdaniem jak będzie wyglądała sytuacja.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br. Tekst tego aktu prawnego przesyłamy w załączeniu.

W razie wprowadzenia kolejnych zmian stanu prawnego wpływających na prawa i obowiązki przedsiębiorców – członków Cechu, zostaniecie Państwo o tym poinformowani przez Cech. Ponadto wszystkie dostępne informacje są na bieżąco umieszczane na aktualizowanej stronie internetowej Cechu.