Kolejne kroki w walce z koronawirusem – obostrzenia dotyczące sklepów

02 kwi Kolejne kroki w walce z koronawirusem – obostrzenia dotyczące sklepów

Szanowni Państwo,

Już od wczoraj (1 kwietnia 2020 r.) oraz od dzisiaj (2 kwietnia 2020 r.) wchodzą w życie nowe ograniczenia związane z koronawirusem, które dotykają branży przedsiębiorstw prowadzonych przez członków Cechu. Zmiany są następujące:

1. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.):

  • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia;

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD: To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD: Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

  • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

PRZYKŁAD: Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 

2. Wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

– od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. Sklepy będą miały obowiązek zapewnienia klientom jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk. Rząd zaleca wprawdzie, żeby również klient we własnym zakresie miał ze sobą rękawiczki, ale placówki handlowe mają obowiązek je udostępnić. Nowe rozporządzenie regulujące obowiązki w omawianym zakresie stanowi, iż: „W okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.: 1) obiekty handlowe lub usługowe, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk„.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż powyższe nie oznacza, iż sklep jest obowiązany zapewnić zarówno rękawiczki jednorazowe, jak i środki do dezynfekcji rąk, ale wystarczające dla realizacji nałożonego obowiązku jest spełnienie choć jednego warunku, tj. wystarczające jest zapewnienie samych rękawiczek lub zapewnienie tylko środka do dezynfekcji rąk. Niemniej jednak najbardziej prawidłowe jest zapewnienie obu tych środków bezpieczeństwa jednocześnie.

– w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.