Obowiązek noszenia maseczek w pracy

01 gru Obowiązek noszenia maseczek w pracy

Szanowni Państwo,

Czym prędzej przekazujemy Państwu informację, iż od minionej soboty (tj. od dnia 28 listopada 2020 r.) obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091) a wraz z nim nowe brzmienie przepisu dotyczącego zakrywania ust i nosa w zakładach pracy.

Od ostatniej soboty zmodyfikowano bowiem ograniczenie w zasadach zakrywania ust i nosa w zakładach pracy. Zgodnie z par. 25 ust. 1 pkt 2 lit. c) przedmiotowego rozporządzenia nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa także w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Do tej pory przepis ten można było omijać, wykonując służbowe obowiązki.

Wskutek wprowadzonej zmiany w maseczkach teraz będą musieli chodzić właściwie wszyscy w zakładzie pracy, o ile nie pracują w jednoosobowym pomieszczeniu lub też nie zostaną objęci innym wyjątkiem. W praktyce nowe brzmienie przepisów oznacza, że w zakładzie pracy usta i nos zakrywać będzie trzeba nie tylko w pokoju, w którym siedzi więcej niż dwie osoby, ale także w otwartej przestrzeni typu open space – i to nawet jeśli odległość między pracownikami jest większa niż 1,5 metra.

Nowy obowiązek dotyczy nie tylko biur i ogólnie zakładów pracy, ale także budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Przedmiotowe rozporządzenie w naszej ocenie nie jest jednak dopracowane, gdyż literalne jego przestrzeganie uniemożliwia w praktyce zjedzenie przez pracowników posiłku w kuchni czy na stołówce. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem, pracownicy będą musieli nosić maski nawet w kuchni czy w firmowej stołówce, gdzie przecież spożywa się posiłki. A trudno przecież wyobrazić sobie zjedzenie posiłku bez zdejmowania maski. Zgodnie z prawem posiłek można zatem zjeść tylko w samotności w osobnym pokoju. Niemożliwe staje się także spożywanie posiłku przy swoim biurku np. w przestrzeni open space. Słuszna koncepcja walki z pandemią doprowadziła w tym miejscu do pewnego absurdu. Dlatego liczymy, że w kolejnej wersji rozporządzenia – ten błąd zostanie przez ustawodawcę dostrzeżony i wyeliminowany.

Dokument źródłowy, czyli rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091) przesyłamy w załączeniu do samodzielnej lektury dla zainteresowanych (polecamy do poduszki zamiast liczenia owiec).

W razie wprowadzenia kolejnych zmian stanu prawnego wpływających na prawa i obowiązki przedsiębiorców – członków Cechu, zostaniecie Państwo o tym poinformowani przez Cech. Ponadto wszystkie dostępne informacje są na bieżąco umieszczane na aktualizowanej stronie internetowej Cechu.

 

Pobierz rozporządzenie >>>