Pracownicy młodociani – aktualizacja 30.10.2020

30 paź Pracownicy młodociani – aktualizacja 30.10.2020

Szanowni Państwo

śpieszymy Państwa poinformować, iż w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w  okresie od dnia 24 października do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Poniżej link do Dziennika Ustaw z rozporządzeniem oraz link do strony MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

W razie wprowadzenia kolejnych zmian stanu prawnego wpływających na prawa i obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych – zostaniecie Państwo o tym poinformowani przez Cech. Ponadto wszystkie dostępne informacje są na bieżąco umieszczane na aktualizowanej stronie internetowej Cechu.