Pracownicy młodociani – nowe informacje (10.11.2020)

10 lis Pracownicy młodociani – nowe informacje (10.11.2020)

Szanowni Państwo,

śpieszymy Państwa poinformować, iż do dnia 29 listopada 2020 r. przedłożono okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Podstawą takiego zwolnienia nadal jest art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Poniżej zamieszczamy link do komunikatu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie>zawieszenia-zajec

W związku z faktem, że okres zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy znowu się wydłuża – podobnie jak w marcu i kwietniu tego roku powstał problem rozliczenia ich wynagrodzenia w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Informujemy, że to decyzji pracodawcy pozostawiono kwestię wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia w kwocie ustalonej w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej (lub w skrajnych przypadkach niewypłacenie wynagrodzenia w ogóle). Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy – jeśli pracodawca wypłaci młodocianemu wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację –  to otrzyma refundację wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonym w tej umowie (pomimo faktu, że młodociany pracownik, którego dotyczy refundacja jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy). Informujemy też, że wobec nieostrego zapisu w specustawie, sprawa była konsultowana przez Związek Rzemiosła Polskiego z resortem pracy, które potwierdziło, że pracodawca może, ale nie jest prawnie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Oczywiście takie podejście dotyczy wyłącznie okresu, na który ustalane są przedmiotowe, anty Covidowe regulacje.

W razie wprowadzenia kolejnych zmian stanu prawnego wpływających na prawa i obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych – zostaniecie Państwo o tym poinformowani przez Cech. Ponadto wszystkie dostępne informacje są na bieżąco umieszczane na aktualizowanej stronie internetowej Cechu.

Z poważaniem
Hubert Stawski

Zobacz projekt nowelizacji >>>