Pracownicy młodociani – nowe informacje (27.11.2020)

27 lis Pracownicy młodociani – nowe informacje (27.11.2020)

Śpieszymy Państwa poinformować, że od najbliższego poniedziałku, tj. od dnia 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami znów mogą odbywać praktyki u pracodawców (o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika). Podstawą nowego stanu rzeczy jest wejście z dniem 30 listopada 2020 r. w życie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowe regulacje wprawdzie przedłużają naukę zdalną w szkołach do dnia 3 stycznia 2021 r., ale z ograniczenia funkcjonowania szkół wyłączono uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców. Tym samym uczniowie będący młodocianymi pracownikami będą kontynuowali naukę zawodu u pracodawców. Jednocześnie jednak zastrzeżono, że odbywanie przez pracowników młodocianych praktyk jest możliwe tylko wówczas, gdy u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Poniżej zamieszczamy link do komunikatu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r
Samo rozporządzenie będące podstawą „powrotu” pracowników młodocianych do odbywania praktyk także przesyłamy w załączeniu.

 

Pobierz rozporządzenie >>>