Tarcza antykryzysowa 2.0 – wsparcie z ZUS: aktualizacja

24 kwi Tarcza antykryzysowa 2.0 – wsparcie z ZUS: aktualizacja

W związku z rozszerzeniem w tzw. „Tarczy Antykryzysowej 2.0” narzędzi pomocowych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ślad za przesłanym Państwu dnia 2 kwietnia 2020 r. (i zamieszczonym na stronie Cechu) opracowaniem opisującym narzędzia wsparcia oferowane przez ZUS, aktualizujemy przekazane dotychczas informacje.

Na stronie ZUS dostępnej pod poniższym linkiem:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

pojawiły się aktualne dane w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców realizowanego przez ZUS. Na stronie tej znajdziecie Państwo zaktualizowane formularze wraz z instrukcjami stworzonymi w formie prezentacji multimedialnych z przykładami.
Oprócz dotychczasowych formularzy RDU, RSP-C i RSP-D, które zostały zaktualizowane, pojawił się nowy formularz RDZ uwzględniający już możliwość objęcia zwolnieniem firm zatrudniających od 10 do 49 osób w wymiarze 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Ponadto zamieszczono także dwa całkowicie nowe formularze: RDO (wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę) oraz RDS (wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty / umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące).

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad zwolnień z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za marzec – maj 2020 r. są dostępne pod poniższym linkiem:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Dla ułatwienia aktualne formularze RDZ, RDU, RSP-C, RSP-D, RDO oraz RDS – przesyłamy w załączeniu.

Pobierz: