Tarcza antykryzysowa

02 kwi Tarcza antykryzysowa

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym (1 kwietnia 2020 r.) trzech ustaw zwanych „Tarczą antykryzysową” (specustawa ws. wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje PFR oraz nowelizacja ustaw z obszaru ochrony zdrowia, która ma ułatwić walkę z Covid-19), przesyłamy Państwu materiały i linki do stron internetowych, w których opisane są przygotowane przez rząd dla przedsiębiorców i pracowników rozwiązania mające w swoich założeniach mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, w szczególności ochronie zatrudnienia i zachowania płynności finansowej w firmach. Pakiet ustaw został przyjęty i podpisany w dniu dzisiejszym przez Prezydenta RP.

W ustawach, a szczególnie w najbardziej nas interesującej specustawie ws. wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, znajdziemy dziesiątki rozwiązań dla pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm. Wyciągnięcie informacji z treści przedmiotowej ustawy może być trudne i przytłaczające nawet dla osób zajmujących się prawem, dlatego Polski Fundusz Rozwoju przygotował „Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców”, w którym tłumaczy założenia poszczególnych rozwiązań i przekazuje, jak z nich skorzystać. Materiał napisany został przez ekspertów Grupy PFR i posiada autoryzację rządu. Przewodnik zawiera informacje, jak w praktyce skorzystać z rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, jaką pomoc oferuje dla przedsiębiorstw i samorządów Grupa PFR oraz jak prowadzić firmę w dobie pandemii i dostosować się do nowej rynkowej rzeczywistości. Przewodnik przesyłamy w załączeniu.

Przewodnik liczy sobie aż 172 strony, ale jest napisany w sposób czytelny i został opatrzony przykładami. Państwa najbardziej powinny zainteresować część 1 i część 3 przewodnika (strony od 7-80 i od 127-163). Zostały tam opisane między innymi następujące rozwiązania dla przedsiębiorców i pracowników na czas kryzysu:

– zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;
– dofinansowanie wynagrodzeń w firmach ze spadkiem obrotów i niższy wymiar czasu pracy – dzięki czemu przedsiębiorca może aż o 80% obniżyć koszty zatrudnienia;
– możliwość odroczenia płatności do ZUS i fiskusa bez żadnych kosztów;
– wypłata 2.080 zł dla osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych;
– dofinansowanie z urzędu pracy zatrudnienia pracownika (do 25.00 zł miesięcznie) oraz bezzwrotna pożyczka na podtrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej;
– świadczenie postojowe – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
– czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
– umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
– korzystniejsze zasady rozliczania straty;
– przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
– gwarancje de minimis z BGK;
– dopłaty BGK do odsetek
Ponadto wskazujemy poniżej na przydatny link do rządowej strony internetowej poświęconej pomocy w kryzysowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/

Znajdą tam Państwo 4 dedykowane zakładki:
  • Przedsiębiorca;
  • Pracownik;
  • NGO i kultura;
  • Dodatkowe wsparcie.

Każda  powyższych zakładek kieruje do podstrony. W przypadku przedsiębiorców znajdują się tam poradniki, co zrobić, by zdobyć środki na pracowników – w formie dofinansowania lub pożyczki. Do tego opisane są informacje dotyczące zmniejszenia kosztów prowadzenia firmy, a także podpowiedzi, jak zdobyć środki na utrzymanie firmy w kryzysie. Jest także zakładka dotycząca ułatwień dla firm oraz przedłużania terminów płatności podatków.  Na stronie odnajdziecie Państwo zakładki jakie rozwiązania pomocowe są przewidziane dla mikro, małych, średnich i dużych firm.

Przesłany w załączeniu Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców wraz z informacjami zawartymi na dość przejrzystej i łatwej w nawigacji rządowej stronie internetowej, powinny pomóc Państwu odnaleźć się (choć wstępnie) w meandrach nowych regulacji prawnych.

Przewodnik i strona będą na bieżąco aktualizowane. Pracownicy i współpracownicy Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie także pracują nad syntetycznym zbiorem informacji dla Państwa uwzględniającym specyfikę przedsiębiorstw członków Cechu. Wszystkie dostępne informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Cechu.

W tej trudnej sytuacji, prosimy w miarę możliwości zachować spokój. Jest jeszcze czas na zapoznanie się z nowymi regulacjami i wdrożenie koniecznych działań w Państwa firmach. Z dnia na dzień będą pojawiały się informacje i wyjaśnienia dotyczące nowych regulacji prawnych, co ułatwi poruszanie się w przepisach oraz usprawni możliwości korzystania ze środków pomocowych.