Pomoc prawna dla członków Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie w związku z „Tarczą antykryzysową”

06 kwi Pomoc prawna dla członków Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie w związku z „Tarczą antykryzysową”

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz wobec wejścia w życie dnia 1 kwietnia 2020 r. trzech ustaw zwanych „Tarczą antykryzysową”, zespół Cechu Rzemiosł Spożywczych publikuje i na bieżąco aktualizuje na stronie internetowej Cechu informacje, wytyczne i dokumenty, które mają służyć pomocy przedsiębiorcom naszego sektora w radzeniu sobie z trudnościami wywołanymi epidemią. Na bieżąco publikujemy kolejne opracowania, ale mają one charakter ogólnych wskazówek. Niektóre konkretne odpowiedzi na pojawiające się w toku lektury ewentualne wątpliwości zależą od szczegółów danej sprawy i znajomości specyfiki danego przedsiębiorstwa.
Zdajemy sobie sprawę, że odnalezienie się w gąszczu nowych przepisów może być dla Państwa trudne. Dlatego informujemy, że dla członków Cechu Rzemiosł Spożywczych (którzy opłacają składki cechowe) zapewniamy także możliwość uzyskania bezpłatnych, indywidualnych porad w zakresie stosowania Tarczy Antykryzysowej w Państwa przedsiębiorstwach. 
Aby jednak nie powodować konieczności odpowiadania na podstawowe pytania (wypływające z niezapoznania się z umieszczonymi już na stronie internetowej Cechu materiałami) – sugerujemy zastosowanie następującego scenariusza działania:
1. W pierwszej kolejności prosimy zapoznać się z opisem pomocy dostępnym na stronie  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/ oraz w przewodniku o tarczy antykryzysowej, a w przypadku narzędzi pomocowych dotyczących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – z materiałami dostępnymi pod następującym odnośnikiem: wsparcie ZUS

2. Jeżeli spełniony został punkt 1 a dalej mają Państwo pytania lub wątpliwości, to prosimy przesłać je w mailem w formie zapytania w na adres e-mail Cechu, tj.: biuro@cech.pl   
Zapytanie powinno zawierać następujące, dotyczące Państwa, podstawowe dane: 
a) dane pytającego (celem ustalenia czy jest członkiem Cechu),
b) określenie typu prowadzonej działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka kapitałowa),
c) wskazanie liczby zatrudnionych pracowników (w razie zatrudniania zleceniobiorców wskazanie liczby zleceniobiorców),
d) datę założenia działalności,
e) kontaktowy numer telefonu,
f) treść pytania lub pytań dotyczących zastosowania rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej.
W ciągu 48 godzin od wysłania takiego mailowego zapytania – Cech skontaktuje się z Państwem mailowo lub telefonicznie:
a) udzielając porady,
b) wskazując termin kiedy porada zostanie udzielona (w razie wielu skomplikowanych zapytań),
c) wskazując na konieczność podania informacji uzupełniających.
Wysłanie zapytania, o którym mowa powyżej oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie Państwa danych osobowych na zasadach i zgodnie z klauzulą informacyjną, którą podpisywaliście Państwo wstępując do Cechu i która znajduje się w załączniku.