Tarcza antykryzysowa 2.0 – pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

24 kwi Tarcza antykryzysowa 2.0 – pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W związku z rozszerzeniem w tzw. „Tarczy Antykryzysowej 2.0” narzędzi pomocowych m.in. o możliwość udzielania przedsiębiorcom przez właściwego starostę za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy niskooprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przekazujemy poniżej informacje w tym zakresie.

W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan epidemii wywołuje dla mikroprzedsiębiorców, możliwe jest ich wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość oferowanego wsparcia i zasady spłaty są następujące:
– wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł a pożyczka udzielana jest jednorazowo;
– stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku;
– okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Co najważniejsze: pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W załączeniu przesyłamy następujące dokumenty pobrane z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy, i Polityki Społecznej:

– instrukcję dotyczącą pożyczki,

– opis zasad udzielania pożyczki,

– wzór umowy pożyczki,

– wniosek o udzielenie pożyczki (w edytowalnym pliku word lub w pliku pdf do wydruku),

– załącznik do wniosku w pliku excel,

– instrukcję składania wniosku.

 

Dodatkowe informacje w zakresie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców znajdują się pod następującymi linkami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

http://www.gupkrakow.pl/jak-zlozyc-wniosek-o-mikropozyczke-i-jakie-dokumenty-powinny-zostac-dostarczone/